Vraag & Antwoord

Wordt er in gezinnen uit andere culturen waar huiselijk geweld speelt, ook gebruik gemaakt van kennis over kinderen...

Bestaan er trainingen voor?

Zijn organisaties die hierin iets doen?

Wie heeft er ervaring mee?

Voorbeeldcasus 6 -> Hoe zou jij omgaan met de twee dilemma's die spelen bij de fictieve casus van de familie...

In Vraag & Antwoord plaatsen we regelmatig een casus met een aantal dilemma's. Dit is het zesde voorbeeld. 

Hoe ga jij - als professional - om met de twee dilemma’s die aan de orde komen in deze casus van de familie Bloemen? Wat kun je doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te...

Voorbeeldcasus 5 - Familie Martinez >
Er zou structureel fysiek geweld zijn door Fernand naar zijn vrouw. De...

In Vraag & Antwoord plaatsen we regelmatig een casus met een aantal dilemma's. Dit is het vijfde voorbeeld. 

Hoe ga jij - als professional - om met deze dilemma’s? Wat kun je doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? Fijn als je deelt welke oplossingen en goede...

Wat zijn effectieve manieren om de gezinsdynamiek te veranderen als één gezinslid weigert ggz-hulp te accepteren...

Als proces coördinator t.a.v. HG-GIA kom ik frequent casuïstiek tegen waarbij diverse gezinsleden, door hun problematiek, het huiselijk geweld in stand houden. Ik merk in de praktijk dat zowel het voorliggende veld als zorgaanbieders vanuit geïndiceerde zorg hier “tegen aan lopen”.

Hoe denk jij over het delen van informatie in het belang van het kind / de jeugdige?

Deze vraag sluit aan bij het nieuwe thema op 'Veiligheid in gezinnen' en volgt op het onderwerp 'Complexe scheidingen'. 

De komende twee maanden zul je allerlei informatie, tips, scholing etc. vinden met de focus op 'Informatie delen'. Wist je dat je ook zelf vragen kan stellen aan andere...

Voorbeeldcasus 7 -> Ouders liggen in een scheiding en beschuldigen elkaar. Hoe blijf ik objectief en hou ik oog voor...

Dit is de zevende voorbeeldcasus in Vraag & Aantwoord en deze sluit aan bij het thema van december en januari: complexe scheidingen. 

Hoe ga jij - als professional - om met de twee dilemma’s die aan de orde komen in deze casus van de familie Stevens-Martens? Wat kun je doen om deze dilemma’s...

Wat kun je als professional doen, wanneer je te maken krijgt met een gezin waar sprake is van ouderverstoting?

Dit is een van de vragen die gesteld werden tijdens het webinar over complexe scheiding. Expert Wendy Tazelaar zal antwoord geven op deze vraag. Maar hoe denk jij hierover? Welke ervaringen en tips heb jij op dit gebied?

 

Op de tijdlijn van Veiligheid in gezinnen, staan de overige vragen en...

VoorbeeldCASUS 4 - Familie De Boer >
Over dit gezin (vader, moeder en 4 kinderen) zijn altijd zorgen geweest. In...

In Vraag & Antwoord plaatsen we regelmatig een casus met een aantal dilemma's. Dit is de vierde casus. 

Hoe ga jij - als professional - om met deze dilemma’s? Wat kun je doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? Fijn als je deelt welke oplossingen en goede voorbeelden...

Casus 2: Welke tips en suggesties voor oplossingen heb jij - vanuit je eigen werkervaring - bij de dilemma's die...

De komende periode plaatsen we in Vraag & Antwoord een aantal casussen waarbij diverse dilemma’s aan de orde komen.

Hoe gaan we om met deze dilemma’s, wat kunnen we doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? We nodigen jullie uit om alvast vanuit jullie praktijkkennis en...

Casus 3 - Er spelen verschillende dilemma's bij de casus van de familie Farzad. Herken je ze? En vooral, welke...

Dit is de derde casus die we plaatsen in Vraag & Antwoord. Ook hierbij komen weer diverse dilemma's aan de orde.

Hoe gaan we om met deze dilemma’s? Wat kunnen we doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? We nodigen jullie uit om vanuit jullie praktijkkennis en ervaringen,...

Herken jij de dilemma's in de casus van de 'Familie Yang'? We horen graag hoe jij met een dergelijk voorbeeld bent...

De komende periode plaatsen we in Vraag & Antwoord een aantal casussen waarbij diverse dilemma’s aan de orde komen.

Hoe gaan we om met deze dilemma’s, wat kunnen we doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? We nodigen jullie uit om alvast vanuit jullie praktijkkennis en...

Welke oplossingsgerichte (Wonder)vraag gebruik jij regelmatig in gesprekken met ouders en/of kinderen?

Tijdens heb webinar van Jeanine van Leeuwen op 30 juni kwam de ‘Wondervraag’ aan de orde. De Wondervraag kan inzicht geven in hoe een ouder (of kind) de meest wenselijke situatie ziet. (Bron: NJi)

“Stel: U wordt morgen wakker en er is een wonder gebeurd. Het probleem is opgelost, uw zorgen...

Soms worden ouders boos wanneer je je zorgen over veiligheid thuis met hen bespreekt. Hoe ga je daar mee om?

Op het channel ‘Veiligheid in gezinnen’ van Augeo Foundation worden van mei 2022 tot en met maart 2023 vijf thema’s behandeld die gericht zijn op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het eerste thema voor de periode mei en juni is gespreksvoering. Om ervaringen en tips over dit...

OPROEP

Het nieuwe Augeo Magazine is online: ‘Hoe plaats je het kind écht centraal?’
Met daarin:

- 6 lastige situaties: hoe betrek je het kind?

- Wat kan er wel of niet bij participatie van minderjarigen?

- Een kind voelt zich veiliger bij een helder verhaalHet magazine sluit aan bij de campagne KindCentraal van Augeo, en bij het webinar Praten met kinderen.

Veel leesplezier! Zie...