Vraag & Antwoord

Uitgelicht

Hoe en op welk moment vraag jij ouders naar hun eigen problemen? Hoe moeten we daar als professionals mee omgaan?...

Heb jij zelf wel eens zo'n situatie mee gemaakt? Hoe vind jij dat professionals daarmee om moeten gaan? Hoe vraag jij ouders naar hun problemen?

Welke onderwerpen/vragen wil jij graag terugzien in het webinar over oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen...

Op 29 februari geeft Sacha Matse - trainer en coach - een interactief webinar over oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen en ouders. Daarin gaat ze in op vragen en dilemma’s als: Wat doe je als een kind niks loslaat? Of juist het omgekeerde, als het bijvoorbeeld vertelt dat er vaak geen eten in...

Welke spreker zou jij graag zien in het volgende webinar rondom het thema 'Problemen van ouders'?

In april komt een editie van Augeo magazine uit waarin problemen van ouders centraal staan. Problemen van ouders kunnen een groot effect hebben op hun ouderschap en op hoe ze hun kinderen opvoeden. Vanaf april besteden we daarom ook extra aandacht aan dit thema op dit channel 'Veiligheid in gezinnen'....

Wie heeft ervaring met Coercive control (dwingende controle) en scheidingen. Hoe implementeren andere jeugdteams dit...

Dwingende controle, ook wel coercive control genoemd, is een vorm van huiselijk geweld waarbij één persoon de ander sterk domineert.

Wie kent een 24-uurs woonvoorziening voor een gezin; vader, moeder en 3 kinderen?

Hulpvraag van het gezin: Help ons om als gezin bij elkaar te blijven zodat de veiligheid van de kinderen is gegarandeerd en waar wij als ouders de begeleiding en ondersteuning krijgen die passend is bij onze beperking. Vader heeft een VG 6 (WLZ) en moeder heeft vanuit de WMO ambulante begeleiding. Vanuit...

Hoe signaleer je als professional in het voorveld sociale, psychische of schoolproblemen van een jeugdige die in een...

Een onderzoek van ZonMw over het signaleren en ondersteunen van jeugdigen (0-23 jaar) in een kwetsbare opgroeisituatie.

Wie kent er zelfhulpgroepen of lotgenotencontact voor slachtoffers Munchausen by Proxy?

Ik ben hiernaar op zoek voor een client. En heb alleen iets van Stichting Stombp.nl gevonden. Maar die website is niet meer actief.

 

Hoe bespreek jij met ouders hun eigen problemen die de opvoeding beïnvloeden?

Het nieuwe Augeo magazine - dat halverwege april uit komt - gaat over 'ouders met een rugzakje'. Diverse problemen van ouders, die mogelijk van invloed zijn op hun rol als opvoeder, komen aan bod, waaronder armoede, ingrijpende jeugdervaringen en verslaving. Hoe stel jij deze problemen in jouw werk aan...

PRIJSVRAAG: Waarom wil jij graag de graphic novel 'Hoe overleven we?' van Francine Oomen winnen?

Gesloten

In het Augeo magazine over ‘Communicatie’ vertelt Francine Oomen onder andere over haar graphic novel ‘Hoe overleven we?’. Hiervoor dook ze in haar eigen geschiedenis en haar eigen (intergenerationele) trauma’s. Lees het hele interview hier:...

Hoe kan Veilig Thuis het beste kinderen en jongeren informeren na een onderzoek, over wat er gaat gebeuren?

Ik loop op dit moment stage bij Veilig Thuis Friesland (backoffice). Momenteel werk ik aan een ontwerpgericht onderzoek dat gericht is op de communicatie naar kinderen en jongeren wanneer Veilig Thuis afsluit of overdraagt en gaat monitoren. Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te krijgen in de...

Hoeveel tijd kost het gemiddeld om een betekenisvol veiligheidsplan te creëren? Wat is jouw ervaring, hoeveel tijd...

Als er niet te veel tegenzit denk ik dat je er 25 uur directe tijd aan moet besteden. 

25 uur om een plan te maken waar iedereen achter staat doordat ze deelgenoot zijn geweest van het hele denkproces. Een plan waar iedereen het vertrouwen in heeft dat het nu en in de toekomst zorgt voor veiligheid....

Welke boeken, podcasts of documentaires – waar jij wat aan hebt in je werk ─ raad jij aan?

Vakantie! Veel mensen hebben eindelijk tijd om die stapel boeken te lezen of in de auto of trein richting zuid-Frankrijk die podcastserie te luisteren. Wat zijn jouw aanraders van werkgerelateerde boeken, podcast, films, documentaires? En waarom? Ik ben benieuwd!

Hoe breng jij het sociaal netwerk van de kinderen / ouders met wie je werkt in kaart?

Nog tot en met eind december focussen we ons op dit channel 'Veiligheid in gezinnen' op het thema 'Betrekken van het sociaal netwerk.' 

Welke instrumenten gebruik jij daarbij en hoe bevallen die? En welke vragen stel jij om erachter te komen wie er in het sociaal netwerk zitten?

Welke andere tips...

Wordt er in gezinnen uit andere culturen waar huiselijk geweld speelt, ook gebruik gemaakt van kennis over kinderen...

Bestaan er trainingen voor?

Zijn organisaties die hierin iets doen?

Wie heeft er ervaring mee?

Wat zijn effectieve manieren om de gezinsdynamiek te veranderen als één gezinslid weigert ggz-hulp te accepteren...

Als proces coördinator t.a.v. HG-GIA kom ik frequent casuïstiek tegen waarbij diverse gezinsleden, door hun problematiek, het huiselijk geweld in stand houden. Ik merk in de praktijk dat zowel het voorliggende veld als zorgaanbieders vanuit geïndiceerde zorg hier “tegen aan lopen”.

Hoe denk jij over het delen van informatie in het belang van het kind / de jeugdige?

Deze vraag sluit aan bij het nieuwe thema op 'Veiligheid in gezinnen' en volgt op het onderwerp 'Complexe scheidingen'. 

De komende twee maanden zul je allerlei informatie, tips, scholing etc. vinden met de focus op 'Informatie delen'. Wist je dat je ook zelf vragen kan stellen aan andere...

Voorbeeldcasus 7 -> Ouders liggen in een scheiding en beschuldigen elkaar. Hoe blijf ik objectief en hou ik oog voor...

Dit is de zevende voorbeeldcasus in Vraag & Aantwoord en deze sluit aan bij het thema van december en januari: complexe scheidingen. 

Hoe ga jij - als professional - om met de twee dilemma’s die aan de orde komen in deze casus van de familie Stevens-Martens? Wat kun je doen om deze dilemma’s...

Wat kun je als professional doen, wanneer je te maken krijgt met een gezin waar sprake is van ouderverstoting?

Dit is een van de vragen die gesteld werden tijdens het webinar over complexe scheiding. Expert Wendy Tazelaar zal antwoord geven op deze vraag. Maar hoe denk jij hierover? Welke ervaringen en tips heb jij op dit gebied?

 

Op de tijdlijn van Veiligheid in gezinnen, staan de overige vragen en...

Voorbeeldcasus 6 -> Hoe zou jij omgaan met de twee dilemma's die spelen bij de fictieve casus van de familie...

In Vraag & Antwoord plaatsen we regelmatig een casus met een aantal dilemma's. Dit is het zesde voorbeeld. 

Hoe ga jij - als professional - om met de twee dilemma’s die aan de orde komen in deze casus van de familie Bloemen? Wat kun je doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te...

Voorbeeldcasus 5 - Familie Martinez >
Er zou structureel fysiek geweld zijn door Fernand naar zijn vrouw. De...

In Vraag & Antwoord plaatsen we regelmatig een casus met een aantal dilemma's. Dit is het vijfde voorbeeld. 

Hoe ga jij - als professional - om met deze dilemma’s? Wat kun je doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? Fijn als je deelt welke oplossingen en goede...

VoorbeeldCASUS 4 - Familie De Boer >
Over dit gezin (vader, moeder en 4 kinderen) zijn altijd zorgen geweest. In...

In Vraag & Antwoord plaatsen we regelmatig een casus met een aantal dilemma's. Dit is de vierde casus. 

Hoe ga jij - als professional - om met deze dilemma’s? Wat kun je doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? Fijn als je deelt welke oplossingen en goede voorbeelden...

Casus 2: Welke tips en suggesties voor oplossingen heb jij - vanuit je eigen werkervaring - bij de dilemma's die...

De komende periode plaatsen we in Vraag & Antwoord een aantal casussen waarbij diverse dilemma’s aan de orde komen.

Hoe gaan we om met deze dilemma’s, wat kunnen we doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? We nodigen jullie uit om alvast vanuit jullie praktijkkennis en...

Casus 3 - Er spelen verschillende dilemma's bij de casus van de familie Farzad. Herken je ze? En vooral, welke...

Dit is de derde casus die we plaatsen in Vraag & Antwoord. Ook hierbij komen weer diverse dilemma's aan de orde.

Hoe gaan we om met deze dilemma’s? Wat kunnen we doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? We nodigen jullie uit om vanuit jullie praktijkkennis en ervaringen,...

Herken jij de dilemma's in de casus van de 'Familie Yang'? We horen graag hoe jij met een dergelijk voorbeeld bent...

De komende periode plaatsen we in Vraag & Antwoord een aantal casussen waarbij diverse dilemma’s aan de orde komen.

Hoe gaan we om met deze dilemma’s, wat kunnen we doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? We nodigen jullie uit om alvast vanuit jullie praktijkkennis en...

Welke oplossingsgerichte (Wonder)vraag gebruik jij regelmatig in gesprekken met ouders en/of kinderen?

Tijdens heb webinar van Jeanine van Leeuwen op 30 juni kwam de ‘Wondervraag’ aan de orde. De Wondervraag kan inzicht geven in hoe een ouder (of kind) de meest wenselijke situatie ziet. (Bron: NJi)

“Stel: U wordt morgen wakker en er is een wonder gebeurd. Het probleem is opgelost, uw zorgen...

Soms worden ouders boos wanneer je je zorgen over veiligheid thuis met hen bespreekt. Hoe ga je daar mee om?

Op het channel ‘Veiligheid in gezinnen’ van Augeo Foundation worden van mei 2022 tot en met maart 2023 vijf thema’s behandeld die gericht zijn op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het eerste thema voor de periode mei en juni is gespreksvoering. Om ervaringen en tips over dit...

OPROEP

Het nieuwe Augeo Magazine is online: ‘Hoe plaats je het kind écht centraal?’
Met daarin:

- 6 lastige situaties: hoe betrek je het kind?

- Wat kan er wel of niet bij participatie van minderjarigen?

- Een kind voelt zich veiliger bij een helder verhaalHet magazine sluit aan bij de campagne KindCentraal van Augeo, en bij het webinar Praten met kinderen.

Veel leesplezier! Zie...