Vraag

21 december 2023
Profielfoto van Margreet Timmer
Directeur / trainer / mediator / ontwikkelaar / kindercoach

“Hoeveel tijd kost het gemiddeld om een betekenisvol veiligheidsplan te creëren? Wat is jouw ervaring, hoeveel tijd neem jij om een veiligheidsplan te maken? En wie maakt de plannen, wie houdt de regie?”

Toelichting

Als er niet te veel tegenzit denk ik dat je er 25 uur directe tijd aan moet besteden. 
25 uur om een plan te maken waar iedereen achter staat doordat ze deelgenoot zijn geweest van het hele denkproces. Een plan waar iedereen het vertrouwen in heeft dat het nu en in de toekomst zorgt voor veiligheid. Dat vertrouwen is er omdat afspraken zijn gebaseerd op dat wat eerder werkte.

Motivatie

Een plan ook waar een heel netwerk bij betrokken is die om het gezin heen staan. Daarna volgt nog het proces van volgen, evalueren, bijschaven en stap voor stap afbouwen.
Ik ben erg benieuwd hoe het gaat in de verschillende regio’s en gemeenten.
Wat is jouw ervaring hoeveel tijd neem jij om een veiligheidsplan te maken? En wie maakt de plannen, wie houdt de regie?
Graag zou ik in kaart willen brengen hoe het op dit moment gaat.

Werkgebied

Landelijk

Profielfoto van Margo Zandbergen
Medisch maatschappelijk werker

Dag Margreet,

Een veiligheidsplan vind ik het makkelijkst te creëren met het Signs of Safety model (zie model i bijlage). Ik heb het model leren kennen vanuit mijn betrokkenheid bij de huisverboden waarbij diverse partijen betrokken zijn (denk aan naast politie, AMW, Veilig Thuis, reclassering en jeugdzorg (in welke hoedanigheid dan ook). Bij een huisverbod wordt eerst dit model ingevuld met de betrokken partijen individueel (dus volwassen en kinderen en hulpverleners 1,5-2 uur). Daarna met alle betrokken partijen samen waarbij ook het netwerk wordt betrokken die in een eerder stadium in kaart wordt gebracht, waarna de afspraken (wie doet wat en wanneer) in een veiligheidsplan werden vastgelegd (3-4 uur). Coördinatie daarvan lag bij Veilig Thuis, maar ook als er geen sprake is van een huisverbod is het model goed bruikbaar. Juist omdat je het samen doet (met netwerk) en het daardoor een gezamenlijk gedragen document wordt. Maar ook omdat het oog heeft voor zaken die wel goed gaan. Belangrijk is inderdaad dat het gemonitord wordt en één van de betrokken hulpverleners er op toe ziet dat de afspraken worden nageleefd of z.n. bijstuurt.
Wie de coördinerende rol heeft en hoeveel tijd het kost is dus afhankelijk van de setting lijkt mij en de betrokken partijen.

Ik heb ook de uitleg van SofS NJI toegevoegd.

Ik hoop dat je hiermee wat kunt?
Succes.
Mvg,
Margo

Profielfoto van JP de Groot
Wijkteammedewerker

Tja, dat hangt natuurlijk heel erg af van het probleem en de situatie. Er wordt al snel geroepen dat veiligheidsafspraken moeten worden gemaakt. Dan behelst het vaak niet veel meer dan de reeds gemaakte afspraken op papier zetten, en aan te vullen met enige context. In een heel complexe situatie zal het meer kosten en als je al het overleg en zelfs de voorafgaande beeldvorming meetelet dan behelst het al veel meer tijd.
Belangrijk is in mijn ogen te benoemen wat de aanleiding is, wat het doel van de afspraken en wat dus de kadering is. Bij de afspraken zelf is het van belang niet te uitgebreid, maar ook niet te kort te zijn. Wat ik vaak zie gebeuren voor LVB-ers dat er hele simpele zinnen worden opschreven als afspraak. Daarmee doe je de afspraak geweld aan. De uitleg kan ook door een moeilijke afspraak in stapjes op te delen of nadere uitleg te geven. De afspraak is vaak niet simpel vanwege de belangern die er aan hangen. Die moet je dan ook niet versimpelen, want dan is de afspraak voor niemand meer duidelijk.