Vraag

15 december 2022
Profielfoto van Annemieke Wolff
Communicatie-expert

“Wat kun je als professional doen, wanneer je te maken krijgt met een gezin waar sprake is van ouderverstoting?”

Toelichting

Dit is een van de vragen die gesteld werden tijdens het webinar over complexe scheiding. Expert Wendy Tazelaar zal antwoord geven op deze vraag. Maar hoe denk jij hierover? Welke ervaringen en tips heb jij op dit gebied?

 

Op de tijdlijn van Veiligheid in gezinnen, staan de overige vragen en antwoord naar aanleiding van dit webinar van 8 december.

Profielfoto van Robert Bergs
Beleidsmedewerker Afdeling Kennis en Innovatie GGD Zuid Limburg

Dag Annemieke,

Je kunt naast de suggesties voor inhoudelijke verdieping ook voor advies contact opnemen met Veilig Thuis.

Ik kan je verwijzen naar het rapport van het expertteam ouderverstoting https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/04/bijlage-1-adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek-januari-2021, daar staat veel informatie in. Wij hebben geadviseerd om grondig onderzoek te plegen als een contactbreuk speelt of dreigt. Het is van belang om de dynamieken onderliggend aan de omgangsproblematiek goed in kaart te krijgen zodat het gezin passende casus-specifieke begeleiding kan krijgen. Mocht je meer willen weten over hoe dat te doen, dan kan je me altijd mailen: info@hechtscheiden.com. Succes!

Profielfoto van Anita van Mourik
Pedagogisch Sociaal werker

Luister naar iedereen. Ga naast het kind staan om het kind te sterken in de omgang met beide ouders en vertel de ouders dat het kind dit kan. Begeleid het kind in de zoektocht naar hoe met elke ouder om te gaan zonder de omgang te begeleiden (in alle veiligheid). Begeleid de ouders in de communicatie naar elkaar toe over het kind ten behoeve van het kind.

Profielfoto van Anne Bosveld
Gezinsmanager in opleiding

Sterk Huis heeft hierover een uitgebreide reader en webinar op hun website

Profielfoto van Gerdien van de Riet
Wmo consulent

misschien dat Vila Pinedo tips heeft.
Stoppen met ouders in 1 ruimte gesprekken te laten voeren.
feiten onderzoek laten doen door de GI

Profielfoto van Andrea Smits
Project coordinator

Antwoord van expert Wendy Tazelaar:

Het belangrijkste is dat je als professional signalen van ouderverstoting kan herkennen. Signalen kunnen onder andere zijn:
• Het kind wijst één van de ouders af zonder duidelijke reden, terwijl er voorheen een goede band was.
• Eén ouder ziet de andere ouder als minderwaardig en laat zich naar de kinderen ook negatief uit over deze ouder. Tekortkomingen worden met de kinderen gedeeld en overdreven.
• Eén ouder bepaald eigenlijk alles en heeft de controle. Zo besluit de ouder zich eenzijdig niet aan de omgangsregeling te houden en houdt de kinderen weg van de andere ouder. In het weekend van de andere ouder is het kind ineens ziek, heeft het kind ineens andere afspraken of wordt aangegeven dat het kind zelf niet wil.
• Het kind laat zich negatief uit over een ouder, zonder duidelijke aanleiding en noemt onbelangrijke dingen als reden waarom hij of zij geen contact meer met deze ouder wil. Het kind toont hier geen schuldgevoelens over.

Er zijn verschillende gradaties van ouderverstoting. Zo kan er een lichte of matige vorm zijn, dan is er nog wel omgang met het kind. Een professional kan dan ouders helpen om duidelijke afspraken over de kinderen te laten maken. Ook psycho-educatie kan helpend zijn, niet altijd hebben ouders door wat de schade op lange termijn is.