Vraag

2 november 2023

“Hoe signaleer je als professional in het voorveld sociale, psychische of schoolproblemen van een jeugdige die in een kwetsbare situatie opgroeit?”

Toelichting

Een onderzoek van ZonMw over het signaleren en ondersteunen van jeugdigen (0-23 jaar) in een kwetsbare opgroeisituatie.

Motivatie

Wij zijn benieuwd naar jouw mening! Laat je antwoord hier achter. (En als je dat wil vul de vragenlijst in)

Help jij mee met het onderzoek?
Hoe signaleer je als professional in het voorveld een jeugdige die in een kwetsbare situatie opgroeit? En hoe handel je wanneer een jeugdige een verhoogd risico heeft op psychische, sociale en schoolproblemen? Deze vragen staan centraal bij een grote landelijke studie van ZonMw.

Waarom heeft het Kenniscentrum jou nodig?
Met de resultaten van het onderzoek kunnen professionals kwetsbare jeugdigen beter signaleren en ondersteunen. Het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat jeugdigen ernstige problemen ontwikkelen en specialistische ggz-hulp nodig hebben. Hoe meer professionals deze vragenlijst invullen, hoe meer inzicht er wordt verkregen in jullie kennis en behoeftes rond het herkennen, en ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare gezinssituatie.  

Online vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 31 december 2023 en zal ongeveer 10 minuten duren. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Scan de QR-code naar vragenlijst onderaan deze post! Deel deze vragenlijst vooral ook met je netwerk!

Samenwerking 
Bij dit onderzoek van ZonMw zijn naast het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Pharos verschillende partijen betrokken, waaronder: de Nationale Jeugdraad (NJR), het Trimbos Instituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Divosa, en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Werkgebied

Meer informatie over dit project vind je op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Profielfoto van Ditte van Haalen
Programmamedewerker

Hoi Rosanne,

Interessante vraag en goed dat hier onderzoek naar gedaan wordt.
Het is belangrijk om je als professional bewust te zijn van de signalen die kunnen duiden op sociale, psychische of schoolproblemen. En om te weten waar je terecht kan als je vragen hebt of twijfelt over signalen. Bij signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling is het belangrijk om de meldcode te volgen. Op onze website staat veel informatie over ‘Objectief signaleren’: https://www.augeo.nl/nl-nl/wijzer-met-de-meldcode/objectief-signaleren/ .
Ook voor signalen die kunnen duiden op sociale, psychische of schoolproblemen, kan dat relevant zijn.

Daarnaast heeft Augeo diverse cursussen rondom het werken met de meldcode voor allerlei sectoren, bijvoorbeeld wijkteams of primair onderwijs: https://www.augeo.nl/themas/meldcode/scholing-over-de-meldcode

Profielfoto van JP de Groot
Wijkteammedewerker

Ik ben afgehaakt tijdens het onderzoek vanwege twijfels over of het onderzoek wel onderzoekt wat er onderzocht wil worden. Ik kon mijn antwoorden niet kwijt op een manier waarop ik zou denken dat de ander er iets mee kan.

Profielfoto van Marja Wilting
Sociaal werker

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik hier gesprekken over met ouders, leerkrachten en intern begeleider van de school van het kind. Of komen ouders hier zelf wel over naar me toe om te sparren. Ik vul ook ff de vragenlijst in!