Vraag

12 februari 2024
Profielfoto van Ditte van Haalen
Programmamedewerker

“Welke onderwerpen/vragen wil jij graag terugzien in het webinar over oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen en ouders?”

Toelichting

Op 29 februari geeft Sacha Matse - trainer en coach - een interactief webinar over oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen en ouders. Daarin gaat ze in op vragen en dilemma’s als: Wat doe je als een kind niks loslaat? Of juist het omgekeerde, als het bijvoorbeeld vertelt dat er vaak geen eten in huis is? Wat doe je als een kind zegt dat je iets niet mag doorvertellen? Hoe praat je met ouders over signalen van onveiligheid? Wat doe je als je bang bent, dat een ouder boos wordt?

Motivatie

In het webinar is ruimte voor input van deelnemers, die we vantevoren willen ophalen. Heb jij nog specifieke vragen of onderwerpen die je graag wilt terugzien in het webinar? Of een casus waar je graag tips bij wilt? We horen het graag!

Wat als een ouder niet inziet dat de opvoed- of thuissituatie die zij creëren niet goed is? Hoe ga je het gesprek aan zodat ouders zich hier bewust van worden, maar het contact tussen jou als (laagdrempelige) hulpverlener en de ouder(s) goed blijft.

Profielfoto van Adri van Ommen
Gastouder

Hoe ga je het gesprek aan met een ouder die hele hoge eisen stelt aan een kind en vervolgens het kind beschuldigd van gemakzucht/niet willen luisteren als het niet lukt?

Profielfoto van Emmy de Voogd-Dijk
Schoolmaatschappelijk Werk Speciaal Onderwijs

Taalbarriere +cultuurverschil; mogelijk anders of niet praten over gevoelens, kind wil niets vertellen over het weekend/vakantie of wat hij heeft gedaan in zijn vrije tijd. Ik wil graag ouders laten weten geinteresseerd te zijn en zonder oordelen zou ik wat meer inzicht willen krijgen in hoe het bij hen thuis gaat en hoe met elkaar wel of niet wordt gesproken over gevoel, verdriet,boosheid,luisteren, vertellen enz.