Vraag

8 maart 2023
Profielfoto van Thymen Bertjens
Consulent sociaal domein Wvggz - HG-GIA

“Wat zijn effectieve manieren om de gezinsdynamiek te veranderen als één gezinslid weigert ggz-hulp te accepteren en de andere gezinsleden het huiselijk geweld in stand houden?”

Toelichting

Als proces coördinator t.a.v. HG-GIA kom ik frequent casuïstiek tegen waarbij diverse gezinsleden, door hun problematiek, het huiselijk geweld in stand houden. Ik merk in de praktijk dat zowel het voorliggende veld als zorgaanbieders vanuit geïndiceerde zorg hier “tegen aan lopen”.

Motivatie

Als proces-coördinator ben ik altijd zoekende naar een efficiënte inzet m.b.t. hulpverlening, zowel bij personen die wel en bij personen die niet open staan voor hulpverlening.

Werkgebied

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland

Profielfoto van Marieke Olislagers
Consulent werk / coach

Beste Thymen, misschien vanuit een hele andere hoek en daardoor niet passend in de reguliere hulpverlening. Maar als (enkele) gezinsleden ervoor openstaan kunnen familie/systeemopstellingen heel erg verhelderend en helpend zijn.

Profielfoto van Christina den Boer
Systeem therapeutisch werker en specialistisch hulpverlener sekswerk

Systeemtherapie is in deze absoluut een aanrader om te onderzoeken! (met name EFT en geweld in relaties)

Profielfoto van Leontine Snippe
Jeugdprofessional

Ha Thymen,

Je vraag roept bij mij vragen op.
Ieder zelfstandig woord in je vraag kan van alles betekenen, als je begrijpt wat ik bedoel...

Wat bedoel je met "diverse gezinsleden", wat bedoel je met "het in stand houden van huiselijk geweld door problematiek"? Enzovoort.

Mijn tip aan jou, die je ter sprake kunt brengen bij eenieder:

Ga op onderzoek uit;
wat maakt dat betrokkenen de huidige situatie willen aanhouden?
wat zijn de individuele belangen en valt daarop te ondersteunen/bij te sturen/te versterken?
wat zijn gezamenlijke belangen en valt daarop te ondersteunen/bij te sturen/te versterken?
Is dat wat je voorlegt, iets wat betrokkenen herkennen en/of erkennen of is dit iets wat is geanalyseerd/geobserveerd door omstanders/professionals?

interventies vanuit de systeembenadering kunnen hierin helpend zijn;
observaties delen met het systeem kunnen helpend zijn;
vragen die betrokkenen kunnen worden voorgelegd:
Hebben betrokkenen door wat er gebeurt? Hebben ze zicht op wat ieders aandeel daarin zou kunnen zijn en dat ze invloed hebben op hun eigen gedrag? In hoeverre is sprake van inzicht?

Het meest helpend bij een interventie is motivatie. Dus... als je weet wat iemand "drijft", geeft dat mogelijkheden iemand te ondersteunen bij het in gang brengen van beweging/verandering. Daarop volgt altijd schuring/gewenning en voorbereiding hierop helpt vaak.

Taal is daarbij cruciaal, is mijn ervaring. Spelen met taal en aansluiten helpt altijd.

Succes!

Leontine