Vraag

1 november 2022
Profielfoto van Annemieke Wolff
Communicatie-expert

“Voorbeeldcasus 6 -> Hoe zou jij omgaan met de twee dilemma's die spelen bij de fictieve casus van de familie Bloemen? De dilemma's hebben te maken met het wegen van risico- en beschermende factoren en met informatie delen. Fijn als je meedenkt!”

Toelichting

In Vraag & Antwoord plaatsen we regelmatig een casus met een aantal dilemma's. Dit is het zesde voorbeeld. 

Hoe ga jij - als professional - om met de twee dilemma’s die aan de orde komen in deze casus van de familie Bloemen? Wat kun je doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? Fijn als je deelt welke oplossingen en goede voorbeelden jij zelf hebt m.b.t.. de dilemma's die hier spelen.  

Waarom?

Augeo Foundation heeft van VWS de opdracht gekregen om een brede reflectie op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te organiseren. Het doel is om het gebruik van de meldcode een extra impuls te geven en professionals te helpen deze in de dagelijkse praktijk beter toe te passen. Daartoe houden we een aantal bijeenkomsten waarin we met een groep professionals uit de praktijk aan de hand van een casus zoeken naar ideeën over ‘hoe om te gaan met de dilemma’s die in de dagelijkse praktijk aan de orde kunnen zijn’. Vervolgens gaan we de casussen, de analyse ervan en de uitkomsten van de bijeenkomsten, oftewel de ‘lessons learned’ en wat je daar mee kan in de praktijk, heel toegankelijk en breed delen met alle professionals die werken met de meldcode.

We leggen hier op ons channel ‘Veiligheid in gezinnen’ graag de eerste casussen voor en nodigen iedereen uit te reageren op de dilemma’s die we hier schetsen. In theorie weten veel professionals hoe te handelen en welke stappen te nemen in casussen als deze. In praktijk blijkt dat minder makkelijk en staan er allerlei dingen in de weg om te handelen.

Fijn als jij, vanuit je praktijkkennis, je ervaringen, ideeen, goede voorbeelden daarover deelt. 

NB. Het is bekend dat scholing over werken met de meldcode voorwaarde is om er ook daadwerkelijk goed mee te kunnen werken. Dit blijkt in de praktijk onvoldoende om de hier besproken dilemma’s uit de weg te ruimen; we zoeken dus andere voorbeelden, manieren en oplossingen.

Motivatie

Voorbeeldcasus

De dilemma’s bespreken we aan de hand van de voorbeeldcasus van de familie Bloemen, bestaande uit Erna (40), Gerrit (50), Julia (10) en het ongeboren kind.

Beschrijving van de situatie:

Erna  (40) is voor de 1e controle bij de verloskundige. Zij komt samen met haar nieuwe partner Gerrit (50 jaar), van wie zij ook zwanger is.

Als de verloskundige vraagt naar eerdere zwangerschappen, vertelt Erna  dat ze 10 jaar eerder een kind heeft gehad, Julia, met haar vorige partner.

Julia is op 2-jarige leeftijd uithuisgeplaatst, omdat Erna het toen heel moeilijk met zichzelf had: ze had geen werk, was alcoholverslaafd en had regelmatig woede-uitbarstingen.

Julia is nooit teruggeplaatst en Erna heeft daar vrede mee: het meisje woont bij een lief stel dat later ook eigen kinderen heeft gekregen. Erna bezoekt Julia eens per maand onder toezicht van de pleegouders.

Erna vertelt desgevraagd dat ze indertijd hulp gehad heeft voor haar verslaving en om haar woede-uitbarstingen te leren reguleren. Daar heeft ze veel aan gehad, ze drinkt niet meer en heeft geen last meer van uitbarstingen, zegt ze. Gerrit heeft een goede invloed op haar.

De verloskundige ziet een stel dat het goed samen heeft en voor wie de nieuwe baby meer dan welkom is; ze maken een stabiele indruk.

De verloskundige is van mening dat Erna een nieuwe kans verdient. Zeker als later blijkt dat ze altijd  netjes op controle komt, meestal samen met Gerrit.

 

Te bespreken dilemma’s bij het wegen van risico- en beschermende factoren

In de praktijk worden risico- en beschermende factoren te vaak niet zorgvuldig afgewogen. Hoe zorgen we ervoor dat professionals die factoren op een zorgvuldige en professionele manier afwegen en niet alleen op hun ‘onderbuikgevoel’ afgaan?

 

Te bespreken dilemma’s bij informatie delen

Informatie delen wordt onvoldoende gedaan. Hoe zorgen we ervoor dat professionals elkaar eerder opzoeken om informatie te geven en te vragen?

Profielfoto van Jan Bergen
Vrijwilliger

1. ik adviseer de verloskundige om met de huisarts van het gezin in overleg te gaan
2. vervolgens kan de verloskundige al dan niet samen met de huisarts de situatie van dit gezin bespreken met de hulpverlening Veilige Start

Profielfoto van Miriam Wasser-Christenhusz
Kinderverpleegkundige en aandachtsvelder psychosociale familie gerichte zorg

Als er een vertrouwensband is dan zou ik open communiceren vragen naar hoe haar relatie is met haar dochter Julia welke rol ze invuld als ze haar dochter 1x in de maand bezoekt..
Ik zou ook vragen in welke rol ze haar dochter bezoekt (biologische moeder rol?) Relatie met pleegouders Julia.
Hoe ze het werkelijk ervaart en ervaren heeft dat haar dochter uit huis geplaatst is.
Wat Gerrit zijn relatie is met dochter Julia van Erna.
Hoe Gerrit en Erna zien het mogelijke contact tussen nieuwe half broertje, zusje van Julia
Screenen van de totale positieve gezondheid van Erna en partner Gerrit.
Of er angst is voor terugval.
Optie POP poli in te schakelen of ze dat zien zitten .
Wat Erna zelf denkt nodig te hebben.
Ook de graag aan Erna of ze begrijpt dat er zorgen zijn.

Profielfoto van Tekla Bos
Gezinsonderzoeker

Je zorg bespreken, zeggen dat je veel vertrouwen in haar hebt, zoals ze haar afspraken nakomt en zoals ze nu samen met Gerrit adequaat handelt. Maar ook aangeven dat het krijgen van een kind een trigger kan zijn, oude pijn ophaalt, Een baby is onvoorspelbaar, gebeurt veel met je. Zijn er mensen die zich zorgen maken? is voogd van julia en haar pleegouders op de hoogte dat ze zwanger is? Vraag aan moeder of Julia een OTS, of voogdij heeft, en of je contact mag opnemen met de voogd. Mag je de huisarts spreken. Zo onderbouw je je gevoel.
Je onderzoekt de vraag: Is moeder stabiel genoeg om zelf voor deze baby te zorgen. Is de relatie stabiel genoeg. Heeft Gerrit ervaring met eerdere kinderen uit andere relaties. Hoe help je moeder om niet weer te drinken, haar agressie te beheersen.
Ik zou ook zeker een extra goede kraamhulp inzetten. Vraag ook naar haar netwerk, wie helpen haar, steunen hen in deze nieuwe rol en positie.