Vraag & Antwoord

Filters actief: Vluchtelingen (1 / 18) stop filteren

Wordt er in gezinnen uit andere culturen waar huiselijk geweld speelt, ook gebruik gemaakt van kennis over kinderen...

Bestaan er trainingen voor?

Zijn organisaties die hierin iets doen?

Wie heeft er ervaring mee?