Veiligheid in gezinnen Videosessies (archief)

Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "De gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (ACE's)"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

7
0
0

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Zo lopen zij een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Wat weten we over de oorzaken en over het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen? En hoe kunnen we zorgen voor een generatie die vrij is van ingrijpende jeugdervaringen? 

Dit webinar is interessant voor een brede doelgroep m.n. voor professionals in de zorg omdat de focus zal liggen op de langetermijngevolgen op het gebied van mentale en fysieke gezondheid.

Expert Marjon Donkers geeft dit webinar, zij zal hierin ook het jongerenperspectief belichten.  

Marjon is zelfstandig adviseur kinderrechten, jeugdbeleid en preventie kindermishandeling. Daarnaast is zij personal coach voor individuele cliënten en is ze gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor organisaties.

Tot 17 oktober is het webinar terug te kijken via deze link: https://youtu.be/tTqiSfK-1kI

 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Communicatie-expert

Tip!

Special van Augeo Magazine: Gevolgen op lange termijn voorkomen

 

https://www.augeomagazine.nl/langetermijngevolgen-augeo-magazine-16/langetermijngevolgen

Videosessie
Voor: professionals in de wijkteams, de jeugdhulpverleners en bijvoorbeeld praktijkondersteuners huisarts (POH)
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Gespreksvoering - Hoe ga je vanuit de samenwerking het gesprek aan met opvoeders over zorgen?"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

5
0
0

Op donderdag 30 juni van 16.00 – 17.00 organiseert Augeo Foundation een webinar over gespreksvoering.

Dit webinar is bedoeld voor professionals die in hun werk regelmatig het gesprek aangaan met ouders wanneer er zorgen zijn over de veiligheid in het gezin. Denk hierbij aan professionals in de wijkteams, de jeugdhulpverleners en bijvoorbeeld praktijkondersteuners huisarts (POH).

Jeanine van Leeuwen geeft dit webinar. Ze heeft 14 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening en geeft tegenwoordig trainingen en workshops. Ze gaat in op hoe je vanuit de samenwerking met ouders met hen in gesprek gaat over de veiligheid in het gezin. Hoe blijf je naast ouders staan en ben je duidelijk over de veiligheid van alle gezinsleden? Hoe kan je vanuit die samenwerking ouders motiveren tot het zetten van stappen, het werken aan verandering zodat het voor iedereen weer veilig wordt thuis. Ze gaat daarbij verder in op het oplossingsgericht werken en vragen stellen. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Communicatie-expert

Tip!

Bij de berichten op de Tijdlijn vind je een korte terugblik op dit webinar. In dat bericht vind je ook de terugkijklink en de presentatie van Jeanine van Leeuwen.

Videosessie
Webinar door trainer Erna Vinke - bedoeld voor professionals die niet dagelijks deze lastige gesprekken voeren
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Hoe ga je het gesprek aan met ouders over je zorgen?"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

1
0
0

Wanneer je je zorgen maakt over een kind vanwege een vermoeden van een onveilige thuissituatie, is het belangrijk dat je dit met ouders bespreekt. Je wilt als professional een ouder niet veroordelen of beschuldigen maar juist naast hem of haar blijven staan. Dat is makkelijk gezegd, maar haar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe breng je je zorgen onder woorden? Wat helpt om duidelijk te zijn over je zorgen maar tegelijk naast ouders te blijven staan? Hoe kan je werken aan vertrouwen bij ouders voor wie dit door hun eigen ervaring niet altijd meer vanzelfsprekend is?

In een interactief webinar behandelt trainer Erna Vinke dit onderwerp dat hoort bij stap 3 van de Meldcode. Ze focust op het aansluiten bij ouders zonder oordeel en geeft veel praktische tips. 

Belangrijk: dit webinar is met name bedoeld voor professionals die niet dagelijks in gesprek zijn met ouders over zorgen. Denk daarbij aan professionals in het onderwijs, de kinderopvang, de zorg en bij de gemeente.

Erna Vinke is eigenaar van trainings- en adviesbureau TACTiV. Ze geeft trainingen over de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan professionals en vrijwilligers die met kinderen, jongeren en volwassenen werken.

 

Terugkijklink is niet meer beschikbaar. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Communicatie-expert

Tip!

Ben jij al lid van jouw sector-groep?

Binnen het channel Veiligheid en gezinnen zijn er vier Groepen voor specifieke sectoren (zie tab ‘Groepen’): voor professionals in wijkteams/sociaal domein, de kinderopvang, het onderwijs en de zorg. Binnen die groepen vind je extra informatie die voor die specifieke doelgroep relevant is en kun je ervaringen uitwisselen met vakgenoten in jouw sector. Werk je als professional in een sector van één van die groepen? Meld je dan aan voor die groep, dan mis je niks.