Augeo Community Videosessies (archief)

Videosessie
Digitale ontmoeting
Tijdstip: Deelname gesloten

Ziekenhuisbijeenkomst voor beheerders van Augeo Academy

Jouw ziekenhuis maakt gebruik van de online scholing van Augeo en deze samenwerking waarderen wij zeer.
Wij blijven graag in gesprek, en organiseren daarom ook dit jaar weer een bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen en contactpersonen uit de ziekenhuizen die gebruik maken van onze scholing. Dit jaar voor het eerst online!

Zoals elk jaar staat de bijeenkomst in het teken van kennisuitwisseling: wij praten jullie bij over nieuwe ontwikkelingen, wij luisteren naar jullie wensen, en jullie wisselen onderling ervaringen uit.

We willen in deze bijeenkomst o.a. stil staan bij de evaluatie van de Wet Meldcode die in april gepubliceerd is. Eén van de aanbevelingen betreft nader onderzoek naar de positie, de betrokkenheid en rechten van kinderen bij de meldcode en de aanpak van kindermishandeling. Werken professionals volgens de handreiking ‘Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ uit 2018? (Hoe) zetten zij het kind centraal bij alle stappen van de meldcode?

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Ziekenhuisbijeenkomst voor beheerders van Augeo Academy"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Lidy Boone
Directeur Augeo Academy

Let op:

Heb je een vraag die je van te voren al wil stellen aan de sprekers of andere deelnemers? Stel hem alvast hieronder.

Videosessie
In dit webinar van Marike van Gemert krijg je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen
Tijdstip: Deelname gesloten

Praten met kinderen als je je zorgen maakt

Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je zijn mening horen en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft. Dit webinar geeft je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen. Een jongere uit de Jongerentaskforce vult aan vanuit eigen ervaring.

Augeo Academy biedt dit webinar aan als afsluiting van de 6-weekse challenge  'Kind Centraal'.

Marike van Gemert is trainer en oprichter van de Academie voor Praten met Kinderen. Ze traint o.a. jeugdzorgprofessionals in praten met kinderen over kindermishandeling, vanuit de visie dat we kinderen veel beter kunnen helpen als we luisteren naar hun verhaal en behoeften. Ze schreef het ‘Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling’, dat in 2019 verscheen bij Bohn Stafleu van Loghum. Voor meer informatie over haar en haar werk: www.academiepratenmetkinderen.nl.

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Praten met kinderen als je je zorgen maakt"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Augeo Academy

Let op:

Praktijkboek Praten met Kinderen