Augeo Community Videosessies (archief)

Videosessie
Dilemma's en belemmeringen bij het gebruik van de meldcode: hoe ga je er mee om?
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Start-webinar Toepassen van de meldcode voor wijkteamprofessionals"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

9
1
3

Dit webinar is onderdeel van de Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld. (zie bij 'Groepen')

Het onderwerp van de maand juni is 'Meldcode opfrissen'. Tijdens het start-webinar leggen we kort uit wat je kan verwachten van de Wijkteam-community. Vervolgens vertellen de  professionals Marin, Tjeerd en Rindert van het wijkteam WIJ Groningen welke situaties zij tegenkomen, en vooral hoe zij hier mee omgaan.

Of je nu werkt bij de toegang in de gemeente of bij een lokaal team, je komt ongetwijfeld in aanraking met veel zorgelijke situaties van kinderen en volwassenen. Situaties waarbij je kunt denken: ’Dat arme kind, zo afgesnauwd worden’, of ‘ Je zou maar met zo’n agressieve man een relatie hebben’, of ‘ Die vrouw kan de opvoeding volgens mij niet goed aan’.

Meld je snel aan voor het webinar op dinsdag 22 juni van 16.00-17.00 uur via de gele button ‘Ik ben er bij’.

Je weet dat je moet werken met de meldcode. Maar hoe kom je nou van je zorgelijke waarnemingen naar de stappen van de meldcode? En hoe zorg je dat alle medewerkers van het team de meldcode op hun netvlies hebben? De professionals van WIJ Groningen vertellen hoe zij de stappen van de meldcode integreren in hun dagelijkse werk en wat dit oplevert. Ook vertellen ze hoe ze samenwerken met Veilig Thuis. Hoe gaan zij om met belemmeringen en twijfels als: 'Ik weet het niet zeker, is het wel mijn taak hen hierop aan te spreken? Wat als ze boos worden? Ze hebben me net in vertrouwen genomen' etc. Hoe krijg je meer grip op je onderbuikgevoel dat er iets niet goed is, wanneer bespreek je het met collega’s en hoe breng je jouw waarnemingen onder woorden naar betrokkenen?

Na dit webinar zul je met meer zelfvertrouwen stappen kunnen zetten wanneer je je zorgen maakt om een kind of volwassene die mogelijk te maken heeft met geweld of verwaarlozing. Natuurlijk kun je zelf al je vragen stellen tijdens het start-webinar.

Heb je het webinar gemist? Je kunt het terugkijken in de groep Wijk-teamcommunity, bij de videosessie. (je kunt je aanmelden voor deze groep, als je dat nog niet had gedaan. Klik hiervoor op de knop Groepen hierboven).

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Augeo Academy

Tip!

WEBINAR TERUGKIJKEN

 

Heb je het webinar gemist? Je kan het terugkijken op de groepspagina van de Wijkteam-community.

Videosessie
In dit webinar van Marike van Gemert krijg je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Praten met kinderen als je je zorgen maakt"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

29
0
0

Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je zijn mening horen en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft. Dit webinar geeft je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen. Een jongere uit de Jongerentaskforce vult aan vanuit eigen ervaring.

Augeo Academy biedt dit webinar aan als afsluiting van de 6-weekse challenge  'Kind Centraal'.

Marike van Gemert is trainer en oprichter van de Academie voor Praten met Kinderen. Ze traint o.a. jeugdzorgprofessionals in praten met kinderen over kindermishandeling, vanuit de visie dat we kinderen veel beter kunnen helpen als we luisteren naar hun verhaal en behoeften. Ze schreef het ‘Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling’, dat in 2019 verscheen bij Bohn Stafleu van Loghum. Voor meer informatie over haar en haar werk: www.academiepratenmetkinderen.nl.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Augeo Academy

Let op:

Praktijkboek Praten met Kinderen

Videosessie
Digitale ontmoeting
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Ziekenhuisbijeenkomst voor beheerders van Augeo Academy"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

2
0
0

Jouw ziekenhuis maakt gebruik van de online scholing van Augeo en deze samenwerking waarderen wij zeer.
Wij blijven graag in gesprek, en organiseren daarom ook dit jaar weer een bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen en contactpersonen uit de ziekenhuizen die gebruik maken van onze scholing. Dit jaar voor het eerst online!

Zoals elk jaar staat de bijeenkomst in het teken van kennisuitwisseling: wij praten jullie bij over nieuwe ontwikkelingen, wij luisteren naar jullie wensen, en jullie wisselen onderling ervaringen uit.

We willen in deze bijeenkomst o.a. stil staan bij de evaluatie van de Wet Meldcode die in april gepubliceerd is. Eén van de aanbevelingen betreft nader onderzoek naar de positie, de betrokkenheid en rechten van kinderen bij de meldcode en de aanpak van kindermishandeling. Werken professionals volgens de handreiking ‘Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ uit 2018? (Hoe) zetten zij het kind centraal bij alle stappen van de meldcode?

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Lidy Boone
Directeur Augeo Academy

Let op:

Heb je een vraag die je van te voren al wil stellen aan de sprekers of andere deelnemers? Stel hem alvast hieronder.