Veiligheid in gezinnen Videosessies

Videosessie
Tijdstip:

Veerkracht versterken -> werken met de "veerkrachtbloemkaart"

Op 13 oktober organiseert Augeo Foundation een webinar over het versterken van veerkracht bij kinderen. 

Naomi Vandamme zal dit webinar geven. Zij is initiatiefnemer van The Mental Box, en werkt als gz-psycholoog met getraumatiseerde kinderen en jongeren. 

In je werk kom je waarschijnlijk regelmatig in aanraking met kinderen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Wat kan je doen om deze kinderen te steunen, ook wanneer je geen therapeut bent. Hoe kan je in je contact met kinderen helpen hun veerkracht te vergroten.

Naomi Vandamme vertelt waarom veerkracht belangrijk is, voor alle kinderen, maar nog meer voor kinderen die nare gebeurtenissen meemaken. In dit webinar leer je welke factoren veerkracht bij kinderen kunnen versterken en hoe je met een "veerkrachtbloemkaart" heel laagdrempelig de veerkrachtbronnen van kinderen visueel en inzichtelijk kan weergeven. 

Je krijgt praktische tips waarmee je gelijk aan de slag kunt en ze legt stapsgewijs uit hoe je de "veerkrachtbloemkaart" kan gebruiken als basis voor je gesprek en het actief werken rondom veerkracht. 

Voor wie is dit webinar relevant? Vooral voor professionals die werken met kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. 

 

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Communicatie-expert

Tip!

Een magazine boordevol interessante artikelen over veerkracht.

Videosessie
Tijdstip:

Complexe scheidingen

Op donderdag 8 december organiseert Augeo Foundation een webinar over complexe scheidingen.

Een complexe scheiding heeft enorme impact op ouders en kinderen en kan jaren duren. In veel gevallen beheerst het hun hele leven en zij ervaren chronisch stress. Ouders en kinderen lijken in een fuik gevangen. Niet zelden lijdt dit tot contactverlies tussen één van de ouders en het kind. Deze ouders en kinderen krijgen vaak te maken met verschillende professionals en met meerdere interventies. Om gestapelde hulpverlening te voorkomen en een passende interventie in te zetten is een goede analyse in een vroeg stadium van groot belang. Hiermee kan het stapelen worden voorkomen en kunnen ouders en kinderen de juiste hulp krijgen.

In dit webinar gaan we in op wat mogelijke signalen zijn van complexe scheiding en het belang van een goede brede analyse/triage alvorens er een interventie wordt ingezet. Bij een complexe scheiding is het soms beter als professional even stil te staan om daarna met de ouders de juiste stappen te kunnen zetten.

Wendy Tazelaar zal dit webinar geven. Zij heeft ruim 30 jaar met kinderen en gezinnen gewerkt op verschillende terreinen binnen het sociaal domein. Wendy geeft trainingen aan professionals in het sociaal domein, onderwijs, gezondheidszorg en de kinderopvang onder andere op het gebied van Huiselijk geweld en kindermishandeling, complexe scheiding en veiligheidsplanning. Wendy begeleidt als zelfstandige ouders en kinderen die met een complexe scheiding te maken hebben. Zij is opgeleid en werkzaam als familiemediator, Schip-behandelaar, Kindbehartiger en begeleidt daarnaast ook ouders binnen het parallel ouderschaps-traject.

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Communicatie-expert

Tip!

Het juninummer van Augeo Magazine gaat over het onderwerp 'Scheiding'. Het staat boordevol interviews, achtergronden en ervaringsverhalen.