Veiligheid in gezinnen Videosessies

Videosessie
Tijdstip:

De gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (ACE's)

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Zo lopen zij een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Wat weten we over de oorzaken en over het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen? En hoe kunnen we zorgen voor een generatie die vrij is van ingrijpende jeugdervaringen?

Dit webinar wordt gegeven door Marjon Donkers i.s.m. iemand van de Augeo Jongerentaskforce.

Marjon is zelfstandig adviseur kinderrechten, jeugdbeleid en preventie kindermishandeling. Daarnaast is zij personal coach voor individuele cliënten en is ze gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor organisaties.

 

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Communicatie-expert
Videosessie
Tijdstip:

Veerkracht versterken

Op 13 oktober organiseert Augeo Foundation een webinar over het versterken van veerkracht bij kinderen. 

Naomi Vandamme zal dit webinar geven. Zij is initiatiefnemer van The Mental Box, en werkt als gz-psycholoog met getraumatiseerde kinderen en jongeren. 

 

Meer informatie over de inhoud van dit webinar volgt nog.

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Communicatie-expert
Videosessie
Tijdstip:

Complexe scheidingen

Op donderdag 8 december organiseert Augeo Foundation een webinar over complexe scheidingen.

Wendy Tazelaar zal dit webinar geven. Zij heeft ruim 30 jaar met kinderen en gezinnen gewerkt op verschillende terreinen binnen het sociaal domein. Ze heeft diverse trainingen ontwikkeld op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, aanpak huiselijk geweld, complexe scheiding en diverse vraagstukken binnen het sociaal domein. Wendy zet zich op innovatieve en betrokken wijze in voor deskundigheidsbevordering voor profesionals. 

 

Meer informatie over de inhoud van dit webinar volgt nog.

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Communicatie-expert

Tip!

Het juninummer van Augeo Magazine gaat over het onderwerp 'Scheiding'. Het staat boordevol interviews, achtergronden en ervaringsverhalen.