Veiligheid in gezinnen Videosessies

Videosessie
Tijdstip:

De gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (ACE's)

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Zo lopen zij een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Wat weten we over de oorzaken en over het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen? En hoe kunnen we zorgen voor een generatie die vrij is van ingrijpende jeugdervaringen? 

Dit webinar is interessant voor een brede doelgroep m.n. voor professionals in de zorg omdat de focus zal liggen op de langetermijngevolgen op het gebied van mentale en fysieke gezondheid.

Expert Marjon Donkers geeft dit webinar, zij zal hierin ook het jongerenperspectief belichten.  

Marjon is zelfstandig adviseur kinderrechten, jeugdbeleid en preventie kindermishandeling. Daarnaast is zij personal coach voor individuele cliënten en is ze gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor organisaties.

 

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Communicatie-expert

Tip!

Special van Augeo Magazine: Gevolgen op lange termijn voorkomen

 

https://www.augeomagazine.nl/langetermijngevolgen-augeo-magazine-16/langetermijngevolgen

Videosessie
Tijdstip:

Veerkracht versterken

Op 13 oktober organiseert Augeo Foundation een webinar over het versterken van veerkracht bij kinderen. 

Naomi Vandamme zal dit webinar geven. Zij is initiatiefnemer van The Mental Box, en werkt als gz-psycholoog met getraumatiseerde kinderen en jongeren. 

 

Meer informatie over de inhoud van dit webinar volgt nog.

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Communicatie-expert
Videosessie
Tijdstip:

Complexe scheidingen

Op donderdag 8 december organiseert Augeo Foundation een webinar over complexe scheidingen.

Een complexe scheiding heeft enorme impact op ouders en kinderen en kan jaren duren. In veel gevallen beheerst het hun hele leven en zij ervaren chronisch stress. Ouders en kinderen lijken in een fuik gevangen. Niet zelden lijdt dit tot contactverlies tussen één van de ouders en het kind. Deze ouders en kinderen krijgen vaak te maken met verschillende professionals en met meerdere interventies. Om gestapelde hulpverlening te voorkomen en een passende interventie in te zetten is een goede analyse in een vroeg stadium van groot belang. Hiermee kan het stapelen worden voorkomen en kunnen ouders en kinderen de juiste hulp krijgen.

In dit webinar gaan we in op wat mogelijke signalen zijn van complexe scheiding en het belang van een goede brede analyse/triage alvorens er een interventie wordt ingezet. Bij een complexe scheiding is het soms beter als professional even stil te staan om daarna met de ouders de juiste stappen te kunnen zetten.

Wendy Tazelaar zal dit webinar geven. Zij heeft ruim 30 jaar met kinderen en gezinnen gewerkt op verschillende terreinen binnen het sociaal domein. Wendy geeft trainingen aan professionals in het sociaal domein, onderwijs, gezondheidszorg en de kinderopvang onder andere op het gebied van Huiselijk geweld en kindermishandeling, complexe scheiding en veiligheidsplanning. Wendy begeleidt als zelfstandige ouders en kinderen die met een complexe scheiding te maken hebben. Zij is opgeleid en werkzaam als familiemediator, Schip-behandelaar, Kindbehartiger en begeleidt daarnaast ook ouders binnen het parallel ouderschaps-traject.

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Communicatie-expert

Tip!

Het juninummer van Augeo Magazine gaat over het onderwerp 'Scheiding'. Het staat boordevol interviews, achtergronden en ervaringsverhalen.