Tijdlijn Veiligheid in gezinnen

Annemieke Wolff heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Ditte van Haalen

Animatie over basispatronen waarop ruzies kunnen escaleren binnen het gezin

Ruzie kan op verschillende manieren escaleren binnen het gezin. In deze animatie, gemaakt door de Academische Werkplaats Kindermishandeling in samenwerking met Augeo, worden drie basispatronen inzichtelijk gemaakt. De animatie is bedoeld ter ondersteuning van (systeem)therapeuten.

Annemieke Wolff heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Roely Drijfhout

Survey: Hoe breng je geweld in beeld

Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is dat er een goede systemische én integrale analyse wordt ingezet voor alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook van professionals en ervaringsdeskundigen horen wij dat deze behoefte er is. Het is immers belangrijk om te analyseren welke (onderliggende) patronen én risicofactoren van geweld er in de desbetreffende situatie spelen. Inzicht in deze dynamiek is noodzakelijk om de juiste hulp te bieden aan slachtoffers (kinderen en volwassenen) en plegers.

Om een goed beeld te krijgen hoe de analyse in de praktijk gedaan wordt, welke instrumenten worden gebruikt en welke vraagstukken er bij professionals en ervaringsdeskundigen spelen hebben Movisie en Augeo Foundation een survey gemaakt voor professionals in de praktijk.

Wil jij deze invullen? https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=des8r4rn

Je kan de vragenlijst invullen tussen 1 mei en 1 juni 2023, het kost je hooguit 10- 5 minuten. De uitkomsten van deze survey worden anoniem verwerkt.

Heel erg bedankt alvast!

Profielfoto van Ditte van Haalen

Huiselijk geweld tegen LHBTI

Tot en met eind juni focussen we op dit channel 'Veiligheid in gezinnen' op het thema 'Relationeel geweld'.

Vandaag besteden we aandacht aan huiselijk geweld tegen een specifieke doelgroep: LHBTI. Procentueel gezien komt huiselijk geweld vaker voor bij LHBTI'ers dan bij heteroseksuele personen. Nelleke Westerveld en Charlot Pierink geven ons in dit interview in Augeo magazine meer inzicht in huiselijk geweld binnen deze doelgroep.

https://www.augeomagazine.nl/gender-en-huiselijk-geweld-augeo-magazine-special/interview-huiselijk-geweld-tegen-lhtbi

Patricia de Heer heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Ditte van Haalen

Zo ervaart een zevenjarig kind huiselijk geweld

De reclassering biedt daders van huiselijk geweld gedragsinterventies aan. Met behulp van Virtual Reality (VR) kunnen zij ervaren hoe het voor een zevenjarig kind is om een heftige ruzie tussen zijn ouders mee te maken. Op deze manier leren zij zich beter te verplaatsen in de situatie.

Mirjam Goudsmit, gedragstrainer bij Reclassering Nederland, vertelt hierover.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0H80HbcwtTY

Volgende week donderdag van 16.00-17.00 is de webinar 'Geweld in relaties - wat doe je als professional' i.s.m Movisie te volgen op 1SociaalDomein. Heb jij je al aangemeld via de pagina 'Videosessies'?

Irene Goedhart heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Annemieke Wolff

Nieuwe thema’s – Wat kun je verwachten?

Dit zijn de nieuwe thema’s binnen het channel Veiligheid in gezinnen:
• Relationeel geweld (april t/m juni)
• Intercultureel werken (juli t/m sep.)
• Betrekken van het sociale netwerk (okt. t/m dec.)

Tot en met juni besteden we dus extra aandacht aan het onderwerp ‘Relationeel geweld’. Wekelijks vind je nieuwe artikelen, video’s, animaties, cursussen, onderzoeken en meer, die te maken hebben met relationeel geweld.

Heb je het ervaringsverhaal van Jurgen al gelezen? Hij vertelt waarom hij gewelddadig was tegenover zijn partner . En hoe hij de cirkel van geweld wist te doorbreken.
https://www.augeomagazine.nl/gender-en-huiselijk-geweld-augeo-magazine-special/ervaringsverhaal-ellen-en-jurgen

Webinars
Bij ieder thema organiseren we een webinar. Je kunt je bij ‘Videosessies’ al aanmelden voor het webinar: ‘Geweld in relaties – Wat doe jij als professional?’. Dit vind plaats op donderdag 4 mei i.s.m. Movisie.

Help elkaar
Heb je een vraag over relationeel geweld aan andere professionals? Of wil je een casus voorleggen? Dat kan bij 'Vraag & Antwoord'.