Tijdlijn Veiligheid in gezinnen

Aandachtsfunctionarissen in ziekenhuizen

Speciaal voor jullie is er op 23 juni een videosessie over het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling. In de groep 'Zorg' (zie bij de Tab 'Groepen') vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

OPROEP - Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk

Heb jij in je werk te maken met kinderen en/of ouders? Dit betekent dat je verplicht bent te werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Veel professionals vinden het lastig om de meldcode goed toe te passen in de praktijk.

Heb jij ook weleens een situatie meegemaakt waarin je niet goed wist hoe je de meldcode moest hanteren? Of dat je ergens tegenaan liep in de uitvoering ervan?

Wil jij ons helpen door:
- aan te geven tegen welke dilemma’s jij weleens bent aangelopen?
- voorbeelden te geven van casuïstiek waarin je tegen deze dilemma’s op liep?

Vul dan hier de korte vragenlijst in: https://nl.surveymonkey.com/r/LC3QMBQ
Het is anoniem en duurt ca. 3 minuten.

Wat is het doel hiervan?
In het najaar organiseren we bijeenkomsten waarbij professionals kunnen leren van elkaars ervaringen en handelen aan de hand van casuïstiek. Dit helpt bij het nog beter toepassen van de meldcode en draagt eraan bij dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode.
Augeo Foundation doet dit project in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK).

Het uiteindelijke doel is natuurlijk het voorkomen van een onveilige thuissituatie en zo vroeg mogelijk hulp regelen als dat nodig is.

Hier kun je er nog meer over lezen. https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/deel-jouw-ervaring-met-de-meldcode/

Dankjewel voor je hulp!

Augeo Foundation

(onbekend) heeft dit bericht geliked

TERUGBLIK VIDEOSESSIE ‘Hoe ga je het gesprek aan met ouders over je zorgen?’

Op 12 mei gaf trainer Erna Vinke een videosessie over GESPREKSVOERING. Deze was gericht op professionals die niet iedere dag het gesprek aangaan over hun zorgen over een thuissituatie.

Heb je het gemist? Tot begin juli is de videosessie terug te kijken via deze link: https://vimeo.com/710289430/3bfbb367cb

Heb jij vragen over het voeren van gesprekken met ouders of met kinderen? Stel je vraag bij ‘Vraag & Antwoord’. Of kijk of jij antwoorden hebt voor anderen, vanuit jouw ervaring en expertise.

De Powerpoint-presentatie van de videosessie van Erna Vinke zie je onderaan dit bericht, maar is ook terug te vinden bij ‘Documenten’ op de Groepspagina’s (zie het tabblad ‘Groepen’). Heb jij je al aangemeld voor de Groepspagina van jouw sector? Binnen de Groepspagina’s vind je nog meer informatie die specifiek gericht is op een sector. Er zijn vier groepen:
1. Zorg
2. Kinderopvang
3. Onderwijs
4. Wijkteams – Sociaal Domein

Tot eind juni gaan we via het channel ‘Veiligheid in gezinnen’ nog dieper in op het thema ‘Gespreksvoering’. Fijn als je ook jouw ervaringen en vragen deelt via het channel.

Samen geven we kindermishandeling geen toekomst!

(onbekend) heeft dit bericht geliked

Wat heb jij aan het channel Veiligheid in gezinnen?


‘Veiligheid in gezinnen’ van Augeo Foundation richt zich op professionals die werken met kinderen en ouders. Van mei 2022 tot en met maart 2023 behandelen we hier vijf thema’s die gericht zijn op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Je vindt er informatie, we organiseren webinars over de thema’s, je kan reageren op dilemma’s, vragen stellen en gebruik maken van scholingsproducten.

Meld je aan voor jouw sector-groep
Binnen dit channel zijn er vier Groepen voor specifieke sectoren (zie tab ‘Groepen’): voor professionals in wijkteams/sociaal domein, de kinderopvang, het onderwijs en de zorg. Binnen die groepen vind je extra informatie die voor die specifieke doelgroep relevant is en kun je ervaringen uitwisselen met vakgenoten in jouw sector. Werk je als professional in een sector van één van die groepen? Meld je dan aan voor die groep, dan mis je niks.

De thema’s:
Mei – juni: Gespreksvoering
Juli - Sept.: Lange termijn gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen
Okt.- Nov.: Veerkracht versterken
Dec.- Jan.: Complexe scheiding
Febr. - Mrt.: Inormatie delen

Fijn dat je meedoet! Samen geven we kindermishandeling en huiselijk geweld geen toekomst.

Welke rol speelt gender bij huiselijk geweld?


Vrouwen zijn zes keer vaker slachtoffer van ernstig partnergeweld dan mannen. Ook anderen die niet voldoen aan de stereotype gendernormen, lopen een veel grotere kans om slachtoffer te worden van structureel en ernstig geweld dan mannen. In de speciale editie van Augeo Magazine kun je alles lezen over de rol die gender speelt in het ontstaan en in stand blijven van huiselijk geweld.

https://www.augeomagazine.nl/gender-en-huiselijk-geweld-augeo-magazine-special/gender-en-huiselijk-geweld-augeo-magazine-special