Tijdlijn Veiligheid in gezinnen

Linda Hoitinga heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Annemieke Wolff

‘Ik herinner me dat ik huilend op de deur aan het bonken was’
MINI-DOCU: JE MONSTER DE BAAS


Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Helaas zijn er soms omstandigheden waardoor dat niet lukt. In de 4-minuten durende documentaire Je Monster de Baas vertellen drie jongeren over de nare ervaringen die zij hebben meegemaakt in hun jeugd. Én ze vertellen hoe het hielp om daarover te praten.

Over ingrijpende jeugdervaringen wordt zelden gesproken. En dat terwijl één op de vier kinderen en jongeren in Nederland die nare ervaringen meemaken. Denk daarbij aan kinderen die emotioneel verwaarloosd worden of een vechtscheiding meemaken. Erover praten en steun zoeken bij iemand die je vertrouwt is een belangrijke stap in het versterken van veerkracht en gezondheid. Daarom lanceert het programma Gezonde Generatie de campagne ‘Je Monster de Baas’. In samenwerking met zangeres Bente en ondersteund door Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en negen andere kind- en vermogensfondsen. De mini-documentaire is onderdeel van deze campagne en is te vinden op www.jemonsterdebaas.nl. Je hoort onder andere het verhaal van Tanisha die opgroeide met een moeder die depressief werd toen Tanisha nog maar net geboren was. ‘Iemand die depressief is of mentale klachten heeft kan best wispelturig zijn. Je moet altijd oppassen kan ik nu wel mijn verhaal doen of kan ik niet mijn verhaal doen. Als ik dan hysterisch werd, werd ik opgesloten op mijn kamer met de deur op slot. Ik herinner me dat ik dan huilend op de deur aan het bonken was. Mijn ouders konden op dat moment niet omgaan met mijn gedrag.’

Annemieke Wolff heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Annemieke Wolff

WEBINAR: de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen


Tot en met september zullen we op het channel Veiligheid in gezinnen veel aandacht besteden aan het thema: Langetermijngevolgen van kindermishandeling.

We zullen veel informatie delen in de vorm van video’s, artikelen en infographics. En op 8 september is er de Videosessie: De gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s). HEB JE JE AL AANGEMELD? Dat kan hier of via de tab ‘Videosessies’: https://augeo.1sociaaldomein.nl/videosessies#video-training-1971

Wat komt er aan de orde bij deze Videosessie?
Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Zo lopen zij een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Wat weten we over de oorzaken en over het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen? En hoe kunnen we zorgen voor een generatie die vrij is van ingrijpende jeugdervaringen? Dit webinar wordt gegeven door Marjon Donkers i.s.m. iemand van de Augeo Jongerentaskforce.


P.S. Ben je al lid van jouw sector-groep? (zie tab ‘Groepen’). Daar vind je extra informatie die voor jouw specifieke sector/beroepsgroep relevant is en kun je ervaringen uitwisselen met vakgenoten in jouw sector.

(onbekend) heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Annemieke Wolff

TERUGBLIK WEBINAR GESPREKSVOERING: Oplossingsgerichte vragen, Stappenplan Gespreksvoering en de 3-Kolommen-tool


Op donderdag 30 juni organiseerde Augeo Foundation een webinar over Gespreksvoering. Jeanine van Leeuwen ging hierbij in op de vraag: Hoe ga je vanuit de samenwerking het gesprek aan met opvoeders over zorgen?

- Jeanine deelde de handige 3-Kolommen-tool die helpt om signalen vast te leggen én hierover in gesprek te gaan.
- Daarnaast ging ze in op oplossingsgerichte vragen. Heel veel voorbeelden hiervan kwamen voorbij.
- En tot slot presenteerde ze een Stappenplan dat kan helpen bij het in gesprek gaan met ouders.

De presentatie van het webinar vind je als bijlage bij dit bericht.

Het is ook mogelijk om het webinar terug te kijken, dat kan tot 10 augustus: https://www.youtube.com/watch?v=Ak09A_lMKvg [Update: de video is niet meer beschikbaar.]

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via de tab Vraag & Antwoord. Daar lees je ook meer over de ‘Wondervraag’ die aan de orde kwam tijdens dit webinar.


P.S. Het volgende webinar is op 8 september en gaat over 'De gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen'. Je kan je aanmelden bij 'Videosessies'.

Profielfoto van Annemieke Wolff

Hoe leg je uit aan kinderen of ouders hoe stress werkt?


Stress hoort bij het leven. Maar waarom reageert het ene kind heel heftig op een stresssituatie, trekt de ander zich terug en merk je bij een ander helemaal niets? En hoe praat je over dit onderwerp?

De animatie 'Window of tolerance' legt heel helder uit wat stress doet met je brein. Dit kan jou als professional helpen als je hierover praat met kinderen of ouders.

Profielfoto van Annemieke Wolff

Werken met de meldcode - ervaringen van professionals


Onlangs deden we een oproep waarin we professionals vroegen naar hun ervaringen bij het werken met de meldcode. Er is massaal gereageerd! Professionals uit allerlei sectoren en beroepsgroepen hebben meegedaan. En er zijn meer dan 1.300 casussen waarbij de meldcode is toegepast, opgehaald. Ongeveer 75% geeft aan weleens een dilemma of belemmeringen te ervaren bij het werken met de meldcode.

https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/werken-met-de-meldcode-ervaringen-van-professionals/

In het najaar volgen er casuïstiek-besprekingen. Niet iedereen zal daarbij kunnen zijn. Daarom zullen we een aantal van de casussen met verschillende dilemma's ook gaan delen via dit channel. Zodat we ook via deze weg kunnen leren van elkaar. Professionals kunnen hun mening geven en reageren op elkaar.