Tijdlijn Veiligheid in gezinnen

Profielfoto van Annemieke Wolff

Feitenonderzoek begrijpelijk uitgelegd

Tot eind deze maand besteden we op Veiligheid in gezinnen aandacht aan het thema 'Informatie delen'. Hoe zit dat bij feitenonderzoek?

Professionals die werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of bij een gecertificeerde instelling voeren feitenonderzoeken uit. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Weet jij hoe je hierover uitleg kan geven aan kinderen en/of ouders?

Deze handige placemat maakt dat heel helder inzichtelijk (zie bestand).

Profielfoto van Annemieke Wolff

Uitleg over hoe Veilig Thuis werkt

Veilig Thuis Haaglanden heeft een hele simpele, maar heldere uitleg over hoe Veilig Thuis werkt. Er is een korte (en visuele) uitleg over wat huiselijk geweld is, wat Veilig Thuis doet na een melding, en - in het kader van informatie delen - ook dat je altijd je eigen gegevens kan inkijken.

Hilde Wendt heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Annemieke Wolff

Delen van informatie: juridische informatiesheet

Bij het bieden van jeugdhulp worden gegevens gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan een casusoverleg, waarin een bepaald gezin wordt besproken. Of de school die het wijkteam belt en om hulp voor een bepaalde jeugdige vraagt. Gegevens over mensen mogen niet zomaar worden gedeeld. In de meeste gevallen is hiervoor toestemming nodig van de jeugdige en/of zijn ouders. Op de website van 'Wijkteams werken met jeugd' vind je een handige juridische informatiesheet waarin je kan lezen over beroepsgeheim, toestemming en het delen van gegevens zonder toestemming.

https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/juridische-informatie/delen-van-informatie-juridische-informatiesheet

Profielfoto van Annemieke Wolff

Gratis oefencasus - Samen leren van calamiteiten

Nog tot het eind van deze maand besteden we extra aandacht aan het onderwerp 'Informatie delen'.

Dat komt ook aan de orde in deze online oefencasus. Je leer hier hoe je beter samen kan werken in gezinnen waar het (chronisch) onveilig is. De online oefencasus is een oefening aan de hand van een fictieve calamiteit: het verhaal van het gezin Smit. Je bestudeert de oefencasus individueel. Aan de hand van de casus wordt het handelen van de verschillende professionals zichtbaar gemaakt en volgen leerpunten over signaleren, informatie delen, veiligheidstaxatie, monitoring en regievoering. De Inspectie geeft vervolgens feedback op het handelen van de verschillende professionals en reikt verbeterpunten aan. Tenslotte reflecteer op je eigen professioneel handelen, op de samenwerking binnen het team en met samenwerkingspartners als het gaat om het werken aan veiligheid in kwetsbare gezinnen.

https://www.augeo.nl/nl-nl/leren-van-calamiteiten/

Klariena Bouma heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Annemieke Wolff

Podcast over de do’s en don'ts van dossiervorming

Jeugdprofessionals zijn verplicht om een dossier aan te leggen, bij te houden en te bewaren over alles dat relevant en noodzakelijk is voor de professionele relatie met de cliënt. Die dossierplicht staat in de Jeugdwet, de WGBO en de beroepscodes.

Maar wat moet er nou allemaal in staan? Hoe zorg je dat je alles volgens de richtlijnen hebt vastgelegd? En hoe zit het met inzagerecht van ouders en kinderen? Mag je eigenlijk ook werkaantekeningen bijhouden? Klariena geeft hierover voor ons trainingen maar in deze podcast deelt ze alvast wat tips en uitgangspunten.

https://www.timmconsultancy.nl/podcasts/041-klariena-bouma-dos-and-donts-van-dossiervorming-en-verslaglegging/

Heb jij nog goede podcast-tips? Plaats ze gerust op de Tijdlijn van Veiligheid in gezinnen.

P.S. Tot en met maart focussen we op dit channel op het onderwerp 'Informatie delen'. Bekijk de berichten, stel je vragen, en vertel ook hoe jij dit aanpakt. #Lerenvanelkaar