Tijdlijn

Werken met de meldcode - ervaringen van professionals


Onlangs deden we een oproep waarin we professionals vroegen naar hun ervaringen bij het werken met de meldcode. Er is massaal gereageerd! Professionals uit allerlei sectoren en beroepsgroepen hebben meegedaan. En er zijn meer dan 1.300 casussen waarbij de meldcode is toegepast, opgehaald. Ongeveer 75% geeft aan weleens een dilemma of belemmeringen te ervaren bij het werken met de meldcode.

https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/werken-met-de-meldcode-ervaringen-van-professionals/

In het najaar volgen er casuïstiek-besprekingen. Niet iedereen zal daarbij kunnen zijn. Daarom zullen we een aantal van de casussen met verschillende dilemma's ook gaan delen via dit channel. Zodat we ook via deze weg kunnen leren van elkaar. Professionals kunnen hun mening geven en reageren op elkaar.