Tijdlijn Veiligheid in gezinnen

Hoe leg je uit aan kinderen of ouders hoe stress werkt?


Stress hoort bij het leven. Maar waarom reageert het ene kind heel heftig op een stresssituatie, trekt de ander zich terug en merk je bij een ander helemaal niets? En hoe praat je over dit onderwerp?

De animatie 'Window of tolerance' legt heel helder uit wat stress doet met je brein. Dit kan jou als professional helpen als je hierover praat met kinderen of ouders.

Werken met de meldcode - ervaringen van professionals


Onlangs deden we een oproep waarin we professionals vroegen naar hun ervaringen bij het werken met de meldcode. Er is massaal gereageerd! Professionals uit allerlei sectoren en beroepsgroepen hebben meegedaan. En er zijn meer dan 1.300 casussen waarbij de meldcode is toegepast, opgehaald. Ongeveer 75% geeft aan weleens een dilemma of belemmeringen te ervaren bij het werken met de meldcode.

https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/werken-met-de-meldcode-ervaringen-van-professionals/

In het najaar volgen er casuïstiek-besprekingen. Niet iedereen zal daarbij kunnen zijn. Daarom zullen we een aantal van de casussen met verschillende dilemma's ook gaan delen via dit channel. Zodat we ook via deze weg kunnen leren van elkaar. Professionals kunnen hun mening geven en reageren op elkaar.

Annemieke Wolff heeft dit bericht geliked

Kinderen en gescheiden ouders


Jaarlijks krijgen zo’n 80.000 minderjarige kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Bij 1 op de 5 gaat het om een complexe scheiding. Hoe kun je als professional deze kinderen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteunen? De nieuwste editie van Augeo Magazine staat boordevol informatie, ervaringen en handige tips.

https://www.augeomagazine.nl/scheiding-ouders-augeo-magazine-special/kind-scheiding-augeo-magazine-28

Ben jij professional in het sociaal- of veiligheidsdomein en heb je in je werk te maken met slachtoffers van huiselijk geweld? Dan is de Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken iets voor jou.
Deze leerlijn van Drakentemmers, Expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na Huiselijk Geweld, bestaat uit een reeks van mini-colleges en e-learnings over trauma, wat het is en hoe je het herkent, wat je zelf kunt doen en hoe je iemand naar behandeling kunt begeleiden. Zo kun je op een laagdrempelige manier je kennis vergroten en inschatten wanneer behandeling nodig is.

Thema’s
In de leerlijn komen de volgende thema’s aan bod:

- Introductie op trauma
- Vermijdingsreacties herkennen en begrijpen
- Motiveren voor traumabehandeling
- Intieme terreur
- Trauma bij zeer jonge kinderen
- Invloed van huiselijk geweld op de ouder-kindrelatie
- Pleger- en daderbehandeling
- Culturele diversiteit en huiselijk geweld
- Geld en armoede
- Scheiding, omgang en huiselijk geweld

Voor wie?
De leerlijn staat open voor alle professionals in die in hun werk te maken hebben met huiselijk geweld. Zoals professionals binnen lokale (wijk)teams, jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers, begeleiders, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers uit de vrouwen- en maatschappelijke opvang, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en betrokkenen bij MDA++.

Eerst kennismaken en dan beslissen?
Op 15 en 27 juni organiseert Drakentemmers een mini-college en casus learning over intieme terreur. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Beide bijeenkomsten vormen een geheel, maar zijn eventueel ook los te volgen.

Meer informatie en aanmelden
Via de volgende link vind je meer informatie en kun je je aanmelden: https://www.drakentemmers.nl/nieuws/nieuw-leerlijn-huiselijk-geweld-en-traumasensitief-werken/

Marielle den Ouden heeft op dit bericht gereageerd

Komende webinars en ander nieuws

Even korte update voor de leden van ‘Veiligheid in gezinnen’ van Augeo Foundation.

1. Heb je je al aangemeld voor jouw eigen sectorgroep? Daar vind je artikelen, tips en scholing die alleen voor professionals van jouw sector interessant zijn. (Zie tab ‘Groepen’.)

2. ONDERWIJS: Speciaal voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders en mentoren zijn er – in navolging van de videosessie over Gespreksvoering – vier online cursussen die je nu met 20% korting kan volgen. Meer informatie in de Groep ‘Onderwijs’.

3. KINDEROPVANG: Ook voor pedagogisch medewerkers en anderen die werkzaam zijn in de kinderopvang zijn er drie online cursussen over de meldcode en gespreksvoering die je kan volgen met een tijdelijke korting. Zie Groep 'Kinderopvang'.

4. Voor professionals in de WIJKTEAMS, de JEUGDHULPVERLENERS en bijvoorbeeld praktijkondersteuners huisarts (POH) is er op donderdag 30 juni een webinar over Gespreksvoering door Jeanine van Leeuwen.

Onderwerp: Hoe ga je vanuit de samenwerking het gesprek aan met opvoeders over zorgen? Je kan je aanmelden bij ‘Videosessies’.

5. AANDACHTSFUNCTIONARISSEN ZIEKENHUIZEN: Speciaal voor jullie is er op donderdag 23 juni een webinar over ‘Signaleren met het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK).’ Meer informatie vind je in de Groep ZORG, bij Videosessies. Daar kun je je ook aanmelden.