Tijdlijn Veiligheid in gezinnen

Armoede – Zó kun jij kinderen steunen

Dit bericht is m.n. interessant voor professionals in het primair onderwijs en de kinderopvang. Maar omdat heel veel professionals die met kinderen en/of ouders werken momenteel te maken hebben met ouders die geldzorgen hebben, delen we dit bericht ook hier op de Tijdlijn.

Tips, mini-cursussen en informatie voor het primair onderwijs en kinderopvang

Kinderen die niet kunnen trakteren als ze jarig zijn, soms zelfs zonder ontbijt naar school komen, of waarvan de ouders geen nieuwe kleren voor ze kunnen kopen. Ondanks het aangekondigde koopkrachtpakket komen volgens het Centraal Planbureau naar verwachting 830.000 mensen onder de armoedegrens terecht. Armoede heeft áltijd effect op de kinderen, hoe goed ouders hun best ook doen. Gelukkig kunnen professionals in primair onderwijs en de kinderopvang écht wat doen voor deze kinderen en hun ouders! Augeo Foundation zet op een rijtje wat kan helpen.

www.augeo.nl/armoede

Hetty Koenraads heeft dit bericht geliked

Terugblik - Videosessie De gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (ACE's)

Op 8 september gaf Marjon Donkers een videosessie over de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (of, op zo'n Engels Adverce Childhood Experiences).

Ze vertelt onder andere hoe je kennis over ACE's effectief kan inzetten en gebruiken. Daarbij benadrukt ze dat ACE-vragenlijsten niet bedoeld zijn om individuele uitspraken te doen of om mensen te diagnosticeren of om een behandeling op te baseren.

Kon je er niet bij zijn? Hier kun je het terugkijken (tot 17 oktober): https://youtu.be/tTqiSfK-1kI . De presentatie van het webinar is bijgevoegd als bestand.

Heb je zelf nog vragen over langetermijngevolgen van ingrijpende jeugdervaringen? Stel ze in de rubriek 'Vraag & Antwoord' en lees mee hoe andere professionals hier over denken en welke oplossingen zij hebben.

Marieke Schiffers heeft dit bericht geliked

Is er een relatie tussen Ingrijpende jeugdervaringen en mentale gezondheid en psychische problematiek?

Het meemaken van meerdere ACE’s vergroot de kans op het ontwikkelen van verschillende psychische ziektes en mentale problemen op volwassen leeftijd. Het voorkomen van ACE’s draagt bij aan een betere mentale gezondheid van de volgende generatie. Deze infographic geeft inzicht.

INFOGRAPHIC - ACE's en fysieke gezondheid


Er is steeds meer bewijs voor dat mensen met meerdere ACE’s een verhoogde kans lopen op een ongezonde leefstijl en diverse lichamelijke ziektes en chronische aandoeningen. De preventie van ACE’s draagt bij aan een verbeterde fysieke gezondheid.

Heb jij oplossingen vanuit jouw eigen werkervaring?


De komende periode plaatsen we in Vraag & Antwoord een aantal casussen waarbij diverse dilemma’s aan de orde komen.

Hoe gaan we om met deze dilemma’s, wat kunnen we doen om deze dilemma’s te verminderen of uit de wereld te helpen? We nodigen je uit om alvast vanuit je praktijkkennis en ervaringen, ideeën, goede voorbeelden en mogelijke oplossingen daarover te delen.

Waarom?
Augeo Foundation heeft van VWS de opdracht gekregen om een brede reflectie op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te organiseren. Het doel is om het gebruik van de meldcode een extra impuls te geven en professionals te helpen deze in de dagelijkse praktijk beter toe te passen. Daartoe houden we in het najaar 15 bijeenkomsten waarin we met een groep professionals uit de praktijk aan de hand van een casus zoeken naar ideeën over ‘hoe om te gaan met de dilemma’s die in de dagelijkse praktijk aan de orde kunnen zijn’. Vervolgens gaan we de casussen, de analyse ervan en de uitkomsten van de bijeenkomsten, oftewel de ‘lessons learned’ en wat je daar mee kan in de praktijk, heel toegankelijk en breed delen met alle professionals die werken met de meldcode.

We leggen hier op ons channel ‘Veiligheid in gezinnen’ graag de eerste casussen voor en nodigen je uit te reageren op de dilemma’s die we hier schetsen. In theorie weten veel professionals hoe te handelen en welke stappen te nemen in casussen als deze. In praktijk blijkt dat minder makkelijk en staan er allerlei dingen in de weg om te handelen.

Welke ervaringen, ideeën, tips en goede voorbeelden heb jij? Het is even wat leeswerk, maar fijn als jij je reactie plaatst als antwoord op de casus die je vindt bij Vraag & Antwoord.

NB. Het is bekend dat scholing over werken met de meldcode voorwaarde is om er ook daadwerkelijk goed mee te kunnen werken. Dit blijkt in de praktijk onvoldoende om de hier besproken dilemma’s uit de weg te ruimen; we zoeken dus andere voorbeelden, manieren en oplossingen.

Kijk snel bij Vraag & Antwoord voor de eerste casus over de 'Familie Yang'!